[1]
V. Salvador i Liern, “Teories de la comunicació”, Comunicació, vol. 22, pp. 47–59, Sep. 2008.