[1]
K. Matilla i Serrano, “Un Nou model estratègic aplicat a les relacions públiques i a la comunicació corporativa”, Comunicació, vol. 25, pp. 101–130, Nov. 2009.