[1]
J. Guillamet i Lloveras, “De la Bisbal al front d’Aragó: Narcís Lloveras Plaja, corresponsal de l’<i>Autonomista</i> de Girona”, Comunicació, vol. 24, pp. 21–33, Sep. 2009.