[1]
J. M. Figueres i Artigues, “La producció bibliogràfica d’història de la premsa a la UAB. Dades per a un informe historiogràfic (1992-2003)”, Comunicació, vol. 18, pp. 171–182, Mar. 2004.