[1]
J. Àngel Guimerà i Orts, “La descripció de l’objecte d’estudi a la recerca sobre comunicació local a Catalunya (1978-2002): aportacions i limitacions”, Comunicació, vol. 18, pp. 107–116, Mar. 2004.