[1]
J. Callejo and C. Fernández, “<i>Blockchain</i>: la recomposició d’enllaços entre periodisme i audiència”, Comunicació, vol. 39, no. 1, pp. 81–100, May 2022.