[1]
J.-F. Fondevila-Gascón, M. Polo-López, S. Vilajoana-Alejandre, and G. Miotto, “Noves narratives publicitàries televisives: la interactivitat i la mètrica en l’HbbTV”, Comunicació, vol. 37, no. 2, pp. 77–92, Nov. 2020.