[1]
V. Izquierdo Expósito and M. Fernández Maestre, “Ús acadèmic de les TIC a la universitat: innovació docent en comunicació i art”, Comunicació, vol. 37, no. 1, pp. 95–113, May 2020.