[1]
K. Alves and J. Díaz Noci, “Informatius de televisió i audiència activa: estudi de cas de TV3-Televisió de Catalunya”, Comunicació, vol. 36, no. 1, pp. 9–29, May 2019.