[1]
P. Gómez-Domínguez, “Una aproximació metodològica als reptes de la CCMA per adaptar-se a l’entorn digital i social. Proposta d’indicadors per mesurar el consum, els processos professionals i la gestió digital”, Comunicació, vol. 35, no. 1, pp. 67–93, May 2018.