[1]
J. Gifreu, “La batalla per la BBC. Aproximació al debat polític sobre el servei públic de radiodifusió al Regne Unit (2014-2016)”, Comunicació, vol. 34, no. 1, pp. 9–26, May 2017.