[1]
F. Alonso-Marcos, “L’impacte de la conceptualització de la «voluntat d’expressar l’opinió en públic» en la investigació sobre l’espiral del silenci (1990-2010)”, Comunicació, vol. 33, no. 1, pp. 93–118, May 2016.