[1]
E. Widlak, C. Pont, and J. Guillamet, “La narració sobre la reina Sofia de Grècia als diaris espanyols. Anàlisi de la cobertura de premsa de la reina Sofia a <i>El País</i> i <i>El Mundo</i> entre maig de 2011 i agost de 2012”, Comunicació, vol. 33, no. 1, pp. 75–92, May 2016.