[1]
T. Martínez Figuerola, X. Cubeles Bonet, and M. Pagès, “Pioners de l’animació audiovisual de la postguerra a Catalunya”, Comunicació, vol. 33, no. 1, pp. 53–74, May 2016.