[1]
F. Ponsa Herrera, “Anàlisi de la influència dels <i>think tanks</i> interns dels partits polítics catalans a través de la presència mediàtica”, Comunicació, vol. 33, no. 1, pp. 27–51, May 2016.