Murciano Martínez, M. (2003) “Les polítiques públiques d comunicació a Europa. Una anàlisi des de la perspectiva dels macroespais regionals”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 8, pp. 243–259. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/166.001 (Accessed: 19 April 2024).