Berrio, J. (2011) “Per a una teoria de la comunicació fonamentada sociològicament (DOI: 10.2436/20.3008.01.87)”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 28(2), p. 109. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/54805 (Accessed: 19 July 2024).