Nieto i Trullàs, J. (2006) “La televisió interactiva, un nou sistema de comunicació”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 3, pp. 97–106. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/3833.001 (Accessed: 18 April 2024).