Canosa Farran, F. (2007) “El Somni d’una societat i d’un periodisme. La televisió de paper (1931- 1936)”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 21, pp. 83–92. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/927.001 (Accessed: 22 July 2024).