Mercader i Capellà, A. (2003) “Mitjans tecnològics que provoquen i aboquen?”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 17, pp. 43–48. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/874.001 (Accessed: 16 April 2024).