Larrègola i Bonastre, G. (2001) “Quan els programes de televisió són estimulants. INPUT’99, la conferència mundial de televisió pública”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 12, pp. 147–154. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/359.001 (Accessed: 16 July 2024).