Espinet i Burunat, F. (2001) “La parròquia, escenari de comunicació tradicional (La visió de l’església, segons el corpus 1997 del Fons d’egodocuments del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB)”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 10, pp. 143–154. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/195.001 (Accessed: 20 April 2024).