Guerrero-Solé, F. (2010) “La Transformació del sistema televisiu a la Rússia postsoviètica : vint anys de lluita per l’hegemonia mediàtica”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 27, pp. 43–61. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/63468.001 (Accessed: 20 April 2024).