Guimerà i Orts, J. Àngel (2004) “La descripció de l’objecte d’estudi a la recerca sobre comunicació local a Catalunya (1978-2002): aportacions i limitacions”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 18, pp. 107–116. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/893.001 (Accessed: 15 July 2024).