Izquierdo Expósito, V. and Fernández Maestre, M. (2020) “Ús acadèmic de les TIC a la universitat: innovació docent en comunicació i art”, Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, 37(1), pp. 95–113. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/148121 (Accessed: 5 March 2024).