Larrègola i Bonastre, Gemma. 2003. “Televisió d’alta Definició (1968-1993). Assoliments, Contradiccions I Decepcions d’una Innovació tecnològica. Repercussions En l’ecosistema Comunicatiu”. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi 8 (January):123-35. https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/157.001.