Larrègola i Bonastre, Gemma. 2001. “Quan Els Programes De Televisió són Estimulants. INPUT’99, La conferència Mundial De Televisió Pública”. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi 12 (March):147-54. https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/359.001.