Callejo, Javier, and Covadonga Fernández. 2022. “<i>Blockchain</i>: La Recomposició d’enllaços Entre Periodisme I audiència”. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi 39 (1):81-100. https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/149993.