Fondevila-Gascón, Joan-Francesc, Marc Polo-López, Sandra Vilajoana-Alejandre, and Giorgia Miotto. 2020. “Noves Narratives publicitàries Televisives: La Interactivitat I La mètrica En l’HbbTV”. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi 37 (2):77-92. https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/148426.