Larrègola i Bonastre, G. (2003). Televisió d’alta definició (1968-1993). Assoliments, contradiccions i decepcions d’una innovació tecnològica. Repercussions en l’ecosistema comunicatiu. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 8, 123–135. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/157.001