Berrio, J. (2011). Per a una teoria de la comunicació fonamentada sociològicament (DOI: 10.2436/20.3008.01.87). Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 28(2), 109. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/54805