Aira Foix, T. (2011). Nous professionals. La indústria de l’spinning i els spincidents (DOI: 10.2436/20.3008.01.86). Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 28(2), 91. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/54804