Larrègola i Bonastre, G. (2001). Quan els programes de televisió són estimulants. INPUT’99, la conferència mundial de televisió pública. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 12, 147–154. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/359.001