Guimerà i Orts, J. Àngel. (2004). La descripció de l’objecte d’estudi a la recerca sobre comunicació local a Catalunya (1978-2002): aportacions i limitacions. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 18, 107–116. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/893.001