Callejo, J., & Fernández, C. (2022). <i>Blockchain</i>: la recomposició d’enllaços entre periodisme i audiència. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 39(1), 81–100. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/149993