Alves, K., & Díaz Noci, J. (2019). Informatius de televisió i audiència activa: estudi de cas de TV3-Televisió de Catalunya. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 36(1), 9–29. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/145789