Gifreu, J. (2017). La batalla per la BBC. Aproximació al debat polític sobre el servei públic de radiodifusió al Regne Unit (2014-2016). Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 34(1), 9–26. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/143129