(1)
Gondomar i Miñana, R. Aportacions metodològiques Al Disseny De Les Coses Des Del Pragmatisme. Comunicació 2014, 31, 89-110.