(1)
Balló, J. L’estratègia Del desplaçament. Comunicació 2012, 29, 9-23.