(1)
Martí i Martí, J. M. Algunes Reflexions Sobre La problemàtica De La Recerca En Comunicació Social a Catalunya. Comunicació 2001, 9, 7-11.