(1)
Larrègola i Bonastre, G. Televisió d’alta Definició (1968-1993). Assoliments, Contradiccions I Decepcions d’una Innovació tecnològica. Repercussions En l’ecosistema Comunicatiu. Comunicació 2003, 8, 123-135.