(1)
Guillamet i Lloveras, J. El Segon Brusi, La Propietat Del Diario De Barcelona I l’aparició d’El telégrafo. Comunicació 2003, 8, 153-168.