(1)
Mercader i Capellà, A. Realitat Virtual I Cinema. Comunicació 1998, 7, 61-67.