(1)
Fernández Areal, M. Hi Ha Un Periodisme cinematogràfic?. Comunicació 1998, 7, 25-28.