(1)
Figueres i Artigues, J. M. Paper Groc, Revista hemerogràfica Personal De Joan Crexell. Comunicació 2002, 6, 101-111.