(1)
Costa i Fernández, L. Eduard Fiol I Marquès: Caricaturista I Dibuixant. Comunicació 2002, 6, 27-37.