(1)
Berrio, J. Per a Una Teoria De La Comunicació Fonamentada sociològicament (DOI: 10.2436/20.3008.01.87). Comunicació 2011, 28, 109.