(1)
Aira Foix, T. Nous Professionals. La Indústria De l’spinning I Els Spincidents (DOI: 10.2436/20.3008.01.86). Comunicació 2011, 28, 91.