(1)
Llimargas i Marsal, J. La Difusió De notícies a La Catalunya Del Final Del Segle XVIII (1789-1799). Comunicació 1998, 4, 145-157.