(1)
Costa i Solà-Segalés, J. Els Objectes. Disseny, Funció I Comunicació. Comunicació 1998, 4, 117-125.